Word jij onze nieuwe Portefeuillehouder Jonge Balie Congres?

Jouw sollicitatie met curriculum vitae kan je, vóór 1 oktober 2017, richten aan Werner Altenaar (voorzitter@sjbn.nl).

De Portefeuillehouder Jonge Balie Congres adviseert, begeleidt en controleert gedurende het jaar actief de SJBN Jonge Balie Congrescommissie. De Portefeuillehouder Jonge Balie Congres onderhoudt actief duurzame relaties met diverse partijen met wie de SJBN in verband met het SJBN Jonge Balie Congres nauw samenwerkt, waaronder sponsoren van het SJBN Jonge Balie Congres.

Functie specifieke taken

- Samenstellen van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie.
- Coördineren van de termijnen voor het aantreden van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie.
- In samenwerking met de penningmeester opstellen van de congresbegroting.
- Gedurende het jaar actief de SJBN Jonge Balie Congrescommissie adviseren, begeleiden en controleren, onder meer door maandelijkse deelname aan de vergaderingen en door deelname aan de drie voorbereidingsweekenden van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie.
- Voorzitten van de eerste vergadering van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie in december. Tijdens deze vergadering dienen de subcommissies te worden ingedeeld en het bestuur van de commissie te worden benoemd uit het midden van de commissieleden.
- Voorzitten van de tweede vergadering van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie in januari. Tijdens deze vergadering wordt de congresbegroting gepresenteerd, alsmede toegelicht. Daarnaast dient het overdrachtsdocument gereed te zijn en (digitaal) te worden overhandigd.
- In samenwerking met een ander bestuurslid besluiten over en controleren van de (financiële) beslissingen van de SJBN Jonge Balie Congrescommissie ten behoeve van het SJBN Jonge Balie Congres.
- In ieder geval maandelijks, terugkoppeling geven aan het bestuur, het College van Afgevaardigden en de Raad van Toezicht over stand van zaken van de organisatie van het SJBN Jonge Balie Congres.

Algemene taken

- Representatie van de SJBN op verschillende interne en externe evenementen.
- Deelname aan bestuursvergaderingen.
- Deelname aan vergaderingen met het College van Afgevaardigen.
- Deelname aan vergaderingen met de Raad van Toezicht van de SJBN.
- Deelname aan halfjaarlijkse overleggen met de Nederlandse Orde van Adocaten.
- Sollicitatieprocedures nieuwe bestuursleden begeleiden.
- Aanleveren (inhoudelijk) materiaal voor website en social media.

Rekening dient te worden gehouden met een gemiddelde tijdsbesteding van 6 uren per week aan de bestuurswerkzaamheden.

Volg de SJBN op LinkedInFacebookInstagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.

Bekijk hier een sfeerinpressie van het bezoek van het SJBN bestuur aan de EYBA in Kopenhagen in 2015.