De SJBN behartigt de belangen van jonge advocaten in Nederland, door continue, zowel actief als reactief in gesprek te zijn met de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en met haar eigen College van Afgevaardigden, waarin de leden van de lokale Jonge Balie verenigingen zitting nemen. De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op (jonge) advocaten. De SJBN houdt onder meer contact met de Nederlandse Orde van Advocaten over advocaat-stagiaire aangelegenheden. De SJBN bestuursleden hebben zitting in diverse commissies. Daarnaast is de SJBN ook nauw betrokken bij de opleiding van jonge advocaten. Lees meer over stage en opleidingen.

Volg de SJBN op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.