De Nieuwe Beroepsopleiding BA2020

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is de gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten voor zover het de belangen betreft van de jonge advocaten. Vooral waar het de Beroepsopleiding Advocaten aangaat, maakt de SJBN zich hard voor de belangen van de jonge advocaten.

De SJBN is nauw betrokken bij het uitwerken van de nieuwe beroepsopleiding advocaten ("BA2020"). De nieuwe beroepsopleiding gaat in op 1 maart 2021, wordt praktijkgerichter, en is minder belastend voor de stagiair en zijn/haar kantoor. Voor de actuele stand van zaken, zie https://www.advocatenorde.nl/dossier/ba2020. Een diagnotische toets zal onderdeel uit maken van de nieuwe beroepsopleiding. 

Portefeuillehouder Opleidingen Coen van Schaijk staat graag stagiaires en studenten met vragen te woord (met e-mailadres opleidingen@SJBN.nl). 

Klankbordgroep Beroepsopleiding Advocaten

In september 2013 is de aangepaste Beroepsopleiding Advocaten van start gegaan. Sindsdien vormt de SJBN vanuit de nieuwe lichtingen advocaat-stagiaires 'klankbordgroepen' om van de advocaat-stagiaires te horen wat hun ervaringen zijn met de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten. Van de deelnemers aan de klankbordgroepen ontvangt de SJBN waardevolle input voor verbeteringen aan de Beroepsopleiding Advocaten. De SJBN bespreekt de ervaringen van de advocaat-stagiaires met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue).

Een klankbordgroep bestaat idealiter uit advocaat-stagiaires uit het hele land, werkzaam bij kleine, middelgrote en grote kantoren.

Gedurende de gehele opleiding ontvangen de advocaat-stagiaires die deelnemen aan de klankbordgroep maximaal drie keer een beperkte vragenlijst, zodat de belasting minimaal is.

Deelname aan de klankbordgroep is uiteraard op anonieme basis.

Mocht je willen deelnemen aan een klankbordgroep, meer informatie willen over de klankbordgroepen of jouw ervaringen met de Beroepsopleiding Advocaten willen delen dan kun je contact opnemen met Coen van Schaijk, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).

Best practices

SJBN houdt zich bezig met het opstellen van best practices voor jonge advocaten. Zo bestaan er best practices voor het verkrijgen van studieverlof.