Klankbordgroep Beroepsopleiding Advocaten

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is de gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten voor zover het de belangen betreft van de jonge advocaten. Vooral waar het de Beroepsopleiding Advocaten aangaat, maakt de SJBN zich hard voor de belangen van de jonge advocaten.

In september 2013 is de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten van start gegaan. Vanaf september 2013 vormt de SJBN vanuit de nieuwe lichtingen advocaat-stagiaires 'klankbordgroepen' om van de advocaat-stagiaires te horen wat hun ervaringen zijn met de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten. Van de deelnemers aan de klankbordgroepen ontvangt de SJBN waardevolle input voor verbeteringen aan de Beroepsopleiding Advocaten. De SJBN bespreekt de ervaringen van de advocaat-stagiaires met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue).

Een klankbordgroep bestaat idealiter uit advocaat-stagiaires uit het hele land, werkzaam bij kleine, middelgrote en grote kantoren.

Gedurende de gehele opleiding ontvangen de advocaat-stagiaires die deelnemen aan de klankbordgroep maximaal drie keer een beperkte vragenlijst, zodat de belasting minimaal is.

Deelname aan de klankbordgroep is uiteraard op anonieme basis.

Mocht je willen deelnemen aan een klankbordgroep, meer informatie willen over de klankbordgroepen of jouw ervaringen met de Beroepsopleiding Advocaten willen delen dan kun je contact opnemen met Coen van Schaijk, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).

 

Informatieavond Beroepsopleiding

De notulen van de Informatieavond Beroepsopleiding die plaatsvond op 29 september 2015 voor de Portefeuillehouders van de lokale Jonge Balie verenigingen kunnen hieronder worden gedownload.

 

Best practices

De best practices voor studieverlof in de Beroepsopleiding Advocaten kunnen hieronder gedownload worden.