De SJBN is de gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocatuur (www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl) met betrekking tot de beroepsopleiding en andere opleidingszaken. Op deze pagina tref je informatie op dit onderwerp en word je op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen.

Starter
Als startende advocaat-stagiaire komt er direct veel op je pad. Wanneer je in dienst treedt bij een advocatenkantoor ontstaan in feite twee rechtsbetrekkingen, één op basis van een arbeidsovereenkomst en één op basis van een stageovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst sluit je met het kantoor en hierin worden de arbeidsvoorwaarden (lengte contract, salaris, vakantiedagen, beperkende bedingen etc.) in vastgelegd. De NOvA heeft een model arbeidsovereenkomst opgesteld, welke een richtlijn biedt voor wat je kan en mag verwachten in jouw arbeidsovereenkomst. Tevens is door de NOvA de Beleidsregel stage en patronaat 2020 opgesteld (geldend vanaf 20 december 2019). Ook gelden er richtlijnen voor het salaris van stagiaires met ingang van oktober 2018.

De stageovereenkomst bestaat tussen de advocaat-stagiaire en de patroon (het kantoor). De stageovereenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd door de patroon, zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.

Het is van belang dat je de inhoud van jouw arbeidsovereenkomst kent en begrijpt. Wij raden daarom aan het model en de Beleidsregels eens naast je arbeidsovereenkomst te houden. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je je richten tot jouw lokale Raad van Toezicht. Natuurlijk kan je ook contact opnemen met de SJBN via opleidingen@sjbn.nl.

Graag verwijzen we je voor meer informatie over de Beroepsopleiding Advocatuur naar de website: www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl en de informatiebrochure

Opleidingen
Eenmaal gestart met de Beroepsopleiding zijn de volgende documenten relevant (tevens beschikbaar via http://regelgeving.advocatenorde.nl/):

 

Examenreglement:

–    De Advocatenwet

–    De Verordening op de Advocatuur

–    Examenreglement 2015;

–    Examenreglement 2013;

–    De wijzigingen van 2015 ten opzichte van 2013;

 

Opleidingsreglement

–       Opleidingsreglement 2015;

–       Opleidingsreglement 2013;

–       De wijzigingen van 2015 ten opzichte van 2013;

–       Achtergrondinformatie onderwijs en toetsen Beroepsopleiding Advocaten.

 

Let op: met ingang van maart 2021 gaat een nieuwe beroepsopleiding van start, de zogeheten BA2020. Benieuwd naar deze vernieuwde beroepsopleiding? Ga naar www.advocatenorde.nl/dossier/ba2020

 

Toetskansen

In principe mag je in de beroepsopleiding drie toetsen per vak afleggen. Als je niet aanwezig bent bij een toets, kost je dit in beginsel een toetskans. Maar in geval van overmacht is het mogelijk om een verzoek tot behoud van toetskans in te dienen bij de uitvoeringsorganisatie. Dit kan tot vier weken na de toetsdatum. Een reden om een dergelijk verzoek in te dienen kan bijvoorbeeld zijn een zwangerschap, (langdurige) ziekte, huwelijk of begrafenis. Ieder verzoek wordt individueel beoordeeld naar de omstandigheden van het geval. Het formulier voor een verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule kan worden gedownlaod op via de website van de Beroepsopleiding Advocaten.

 

Vragen?

Voor praktische of inhoudelijke vragen met betrekking tot de Beroepsopleiding Advocatuur verwijzen wij je naar de uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue, te bereiken via info@cpodialogue.nl en (088)0595700.

Voor vragen en opmerkingen van algemene aard kun je contact opnemen met Coen van Schaijk, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).