SJBN en Lexxyn Groep gaan strategische samenwerking aan

De Lexxyn Groep en Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) slaan de handen formeel ineen. De komende vijf jaar wordt de Lexxyn Groep de exclusieve ICT kennispartner van de SJBN. Met deze samenwerking wordt de toegevoegde waarde van ICT voor de nieuwe generatie juristen door beide partijen onderstreept.

Vanuit de SJBN is deze samenwerking een nieuw en interessant initiatief. De Lexxyn Groep bestaat uit negen bedrijven gespecialiseerd in ICT-dienstverlening voor de juridische sector. De Lexxyn Partners leveren proces ondersteunende producten en diensten. Maar Lexxyn Groep is meer dan alleen een sponsor voor SJBN. Zo zal de Lexxyn Groep als kennispartner aansluiten bij evenementen en, in samenspraak met partner ICT Concept, de ICT gaan faciliteren. Inmiddels zijn de e-mailaccounts en de websites van de SJBN ingericht. Ook speelt de Lexxyn Groep in op de actuele behoefte van de bestuursleden van de SJBN: het online veilig kunnen delen van documenten. Hiervoor maken zij gebruik van de Enterprise Drive.

Welke voordelen heeft de samenwerking met de Lexxyn Groep voor SJBN-leden? Voor de SJBN is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt, ook op IT-vlak. Ook de SJBN wil haar steentje bijdragen om de jonge advocaat uit te laten groeien tot volwassen ‘(I)T-Shaped Lawyer’. De Lexxyn Groep is actief betrokken bij Programma KEI, Wet Meldplicht Datalekken, en hoofdsponsor van PLEIT, hét ICT-kennisevent voor de juridische praktijk.

Hoe IT voor hen werkt en welke kansen zij zien, vertelt een aantal SJBN-bestuursleden graag. Werner Altenaar (secretaris SJBN) licht toe: ‘wij maken deel uit van de generatie die is opgegroeid met de computer, maar er niet mee is vergroeid zoals de schoolgaande generatie na ons. Wij willen innoveren, maar met als belangrijkste doel ons werk te faciliteren. ICT speelt een steeds grotere rol, zeker nu de afgelopen jaren vele kantoren kritisch zijn gaan kijken naar hun personeelskosten. In het bijzonder de kosten die betrekking hebben op de ondersteunende functies. Omdat het werk wel moet worden gedaan, is het een optie om in toenemende mate diverse ondersteunende taken en processen te automatiseren.’ Esmée Hoogenkamp (portefeuillehouder evenementen SJBN) zegt hierover: ‘Zo zie ik het ook, er kunnen onderdelen verder geautomatiseerd worden, maar ons werk blijft maatwerk. Systemen die we met variabelen kunnen voeden, waarna er een contract uitrolt, juich ik toe. Robot Ross mag ook aanschuiven, maar mijn werk blijft uiteindelijk maatwerk. Ik ben niet bang dat een computer ons werk overneemt. Ook Gert Jan Boeve (penningmeester SJBN) is het daarmee eens: ‘Ons werk is veelal tailormade, een ambacht, waarbij de relatie met de cliënt onmisbaar is. Dat valt niet te copy-pasten. ICT moet in mijn beleving faciliteren en logisch zijn. En altijd werken.’

Met de Enterprise Drive speelt de Lexxyn Groep in op de behoefte van de advocaat anno 2016: het online kunnen samenwerken. Gert Jan vertaalt dit ook naar het kunnen delen van zijn werk, in het dossier, met cliënten. ‘Een belangrijk onderdeel van ons werk is het informeren van de cliënt over de voortgang van zijn zaak. Met het online delen van relevante onderdelen van het dossier kan ik dit bespoedigen. Op die manier kan er actiever worden meegedacht en informatie worden gedeeld. En hoe minder tijd de zaak kost, des te beter. Want we werken in de regel nog steeds vaak uurtje-factuurtje. Al zijn we ook bezig met alternatieve prijsstellingen, zoals fixed fees. Hier kunnen online calculatie tools een interessante uitkomst bieden, een IT-ontwikkeling waar ik binnen ons kantoor mijn steentje aan bijdraag met het helpen ontwikkelen van onze Litigation Valuator.’

Zowel de Lexxyn Groep als de SJBN zijn het erover eens dat ICT een enorme toegevoegde waarde kan hebben voor de advocaat. Van acquisitietools tot resource planning; er zijn steeds meer digitale mogelijkheden om sneller tot successen te komen.

Meer informatie over de Lexxyn Groep: www.lexxyn.nl of neem contact op met Claudia Heemskerk: 088 002 84 00 of info@lexxyn.nl