SJBN Enquête

Naast de Beroepsopleiding Advocaten zijn arbeidsrechtelijke aspecten en alle zaken die daarmee samenhangen een terugkerend gespreksonderwerp in de overleggen met de Nederlandse Orde van Advocaten. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft onder de jonge advocaten, doet de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) jaarlijks in samenwerking met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir onderzoek naar het welzijn van de jonge advocaten door middel van de SJBN Enquête. Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden in september 2012.

In 2016 hebben voor de vijfde keer alle advocaten tot zeven jaren ervaring van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) een digitale uitnodiging voor het invullen van een enquête ontvangen. De anonieme gegevens van de 581 jonge advocaten die deelnamen aan de SJBN Enquête 2016 zijn vervolgens verwerkt. De resultaten van de SJBN Enquête 2016 zijn op 3 november 2016 tijdens het SJBN Jonge Balie Congres 2016 door de SJBN en Movir gepresenteerd.

Van de jonge advocaten die in 2016 deelnamen aan de SJBN enquête werkt 87,6% in loondienst. 87,8% werkt fulltime. 29,4% werkt bij een middelgroot kantoor (10 tot 50 advocaten) en 28,9% werkt bij een groot kantoor (50 of meer advocaten). 26,3% werkt in het arrondissement Amsterdam, 13,1% werkt in het arrondissement Rotterdam en 12,7% werkt in het arrondissement Midden-Nederland.

Belangrijkste resultaten:

Meer dan de helft (55%) van de jonge advocaten ervaart geen goede werk-privébalans. De ontevredenheid hierover is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (2015: 55%, 2014: 48% en 2013: 43%). Ondanks deze disbalans is opvallend dat 82 procent van de jonge advocaten tevreden tot zeer tevreden is met hun beroep. Door het het gebrek aan een goede werk-privébalans en het enthousiasme en de drive om te presteren is het risico op uitval bij jonge advocaten wel groot.

Hoe groter kantoor, hoe vaker werk mee naar huis en hoe slechter de werk-privébalans

Om geen grote achterstanden op te lopen, neemt een op de drie advocaten werk mee naar huis. Dit komt vaker voor bij advocaten die werken bij grotere kantoren (47%) dan bij kleine en middelgrote kantoren (32% en 29%). Louis van Drunen, directeur van Movir: ’Bij een hoge werkdruk en veel werkzame uren is het lastig tijd voor jezelf te vinden en te ontspannen. Het lijntje tussen gedrevenheid en overspannenheid is dan ook erg dun. Vrouwen nemen vaker werk mee naar huis dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen ervaart onrust of piekert. We zien bij deze groep dan ook de meeste uitval ontstaan.’

Tijd voor nevenactiviteiten

Naast een zeer volle werkweek, waarbij meer dan een op de vijf tussen de 50 en 60 uur per week werkt, maken jonge advocaten nog tijd vrij voor nevenactiviteiten. Actief lid van een sportvereniging (44%), juridische nevenactiviteiten (31%) of lid van een ondernemersvereniging (13%) worden genoemd als de voornaamste activiteiten. De helft besteedt hier tussen de 2-10 uur per week aan. Michèle Manning, voorzitter van de SJBN: ‘Jonge advocaten bruisen veelal van enthousiasme en ondernemerschap en zijn continu op zoek naar verbreding. Een hoge werkdruk beperkt deze ruimte. Tijdens het congres vragen we hier dan ook aandacht voor en bieden we die verbreding aan.’

Vakantie, onbetaald verlof opnemen, kinderen krijgen of stoppen met de advocatuur

Bijna een kwart (24,3%) van de jonge advocaten neemt minder dan het wettelijk minimum aan vakantie op. Een op de vijf heeft behoefte aan een maand of meer onbetaald verlof, maar dit is volgens hen niet bespreekbaar met de werkgever. Ruim eertig procent van de jonge advocaten overweegt soms (34,3%) of vaak (8,1%) uit de advocatuur te stappen vanwege de discrepantie tussen de werk en privébalans. ‘De mogelijkheid om flexibel te werken heeft een positief effect op de tevredenheid, net als het opnemen van bovenwettelijke vakantie-uren. Opvallend is dat jonge advocaten met kinderen vaker (zeer) tevreden zijn dan advocaten zonder kinderen. Blijkbaar zijn zij beter in staat om tot een goede balans te komen’, aldus Van Drunen.

De SJBN zal de resultaten van de SJBN Enquête 2016 verder uitwerken en regelmatig resultaten op social media plaatsen.

Heb je vragen over de SJBN Enquête? Neem dan contact op met Tamar Bastiaan, portefeuillehouder PR & Communicatie (pr@sjbn.nl).

Volg de SJBN op LinkedInFacebookInstagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.