Van advocaat-stagiaire naar advocaat-medewerker

Het is een moment dat voor iedere advocaat-stagiaire van belang is:

“Mag ik na het einde van mijn stagetijd blijven?”

In een reguliere stage is gedurende de eerste drie jaar de jonge advocaat werkzaam als advocaat-stagiaire en volgt de jonge advocaat de Beroepsopleiding Advocaten. Hoewel de stagiaire is beëdigd en volwaardig advocaat is, staat hij/zij voorwaardelijk op het tableau ingeschreven als advocaat. De advocaat-stagiaire dient namelijk onder begeleiding van zijn/haar patroon de beroepsopleiding binnen drie jaar en met goed gevolg te voltooien. Indien de advocaat-stagiaire vervolgens werkzaam blijft in de advocatuur, zal hij/zij onvoorwaardelijk worden ingeschreven als advocaat.

De NOvA heeft richtlijnen opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op het moment waarop stagiaires duidelijkheid moeten hebben over de voortzetting van hun dienstverband na de stage. Volgens de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires (incl. salarissen) van de NOvA hoort de werkgever aan het einde van het tweede stagejaar overleg te voeren over de voortzetting van het dienstverband na de stage. Uiterlijk 2,5 jaar na aanvang van zijn/haar stage dient de advocaat-stagiaire te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, hij/zij na beëindiging van de stage als advocaat op hetzelfde kantoor kan blijven.

Voorts geldt dat bij beëindiging van de dienstverband c.q. de samenwerking, de stagiaire in de gelegenheid wordt gesteld om vanaf het ogenblik, waarop die beëindiging bekend is, binnen kantoortijd te solliciteren en/of andere maatregelen te nemen, mits binnen redelijke grenzen. Hieronder valt ook activiteiten die van belang kunnen zijn voor het aangaan van een nieuw dienstverband zoals het af laten nemen van competentietesten e.d.

WAT VERDIENEN DE ADVOCAAT-STAGIAIRE EN DE MEDEWERKER?

Begin 2015 werken in Nederland ongeveer 17.000 advocaten, waarvan nu 2136 een eenmanskantoor hebben. Er zijn 1560 kantoren met 2-5 advocaten, 513 kantoren met 6-20 advocaten, 74 kantoren met 21-60 advocaten en 24 grote kantoren met 60 en meer advocaten in dienst. Kortom, de advocaten(kantoren) zijn er in alle soorten en maten en dat geldt ook voor de salarisstrook die iedere maand op de deurmat valt. Hoewel het een essentieel onderdeel is van iedere baan, wordt zelden uitgesproken wie wat waar verdient. De SJBN heeft geprobeerd één en ander inzichtelijk te maken.

 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in april 2017 de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires ingetrokken. Sindsdien worden de stagiairesalarissen niet meer jaarlijks geindexeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor het bepalen van de indexering van de stagiairesalarissen wordt nu uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. Per oktober 2019 bedraagt het indexcijfer + 2,7. 

Het bruto-maandsalaris van de stagiaire die een volledige werkweek werkt, dient (excl. vakantiebijslag, onkostenvergoeding, e.d.) tenminste te bedragen:

 

    2020   2019
Gedurende het 1ste jaar   EUR 2.435   EUR 2.371
Gedurende het 2de jaar   EUR 2.775   EUR 2.702
Gedurende het 3de jaar   EUR 3.084   EUR 3.003

 

Het salaris wordt in geval van parttime arbeid naar evenredigheid berekend. Daarnaast heeft de stagiaire aanspraak op een vergoeding van de bijzondere kosten, die hij in redelijkheid maakt in verband met de uitoefening van zijn beroep. Te denken valt aan: reis- en verblijfkosten (waaronder ingeval van een autokostenvergoeding een zodanig bedrag dat daarin de kosten van de cascoverzekering zijn begrepen), kosten verbonden aan activiteiten van de Jonge Balie, de SJBN, de NOvA en lokale Orde en kosten verbonden aan een (bestuurs)functie in de Jonge Balie.

Werkgever en stagiaire dienen uitdrukkelijk te bepalen wie de kosten voor de beroepsopleiding advocaten en andere verplichte opleidingsmaatregelen voor zijn rekening neemt. In beginsel komen de kosten van de beroepsopleiding advocaten voor rekening van de werkgever. Er kunnen zich (kantoor)situaties voordoen waarbij het niet onredelijk is dat de stagiaire een deel van de kosten op zich neemt.

De inhoud van de concrete regeling is ter beoordeling van Raad van de Orde.

Werkgever en stagiaire kunnen ook een regeling opnemen in de arbeidsovereenkomst waarbij de stagiaire bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst een gedeelte van de kosten van de beroepsopleiding advocaten terugbetaalt als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de stagiaire ligt. Werkgever en stagiaire kunnen in de arbeidsovereenkomst een staffel afspreken voor de gedeeltelijke terugbetalingsregeling. De inhoud van de concrete regeling is opnieuw ter beoordeling van Raad van de Orde. Ten slotte is nog van belang dat alle door de stagiaire verworven praktijkinkomsten in de kantoorkas vloeien, maar dat de stagiaire niet is gehouden tot enige bijdrage in de kantoorkosten.

(Mede) aan de hand van de Stand van de Advocatuur en Notariaat 2020 heeft SJBN een overzicht gemaakt van wat 1e, 4e en 7e-jaars advocaten per maand (bruto in €) bij een aantal advocatenkantoren verdienen:

Top 10

1e jaars advocaten

4e jaars advocaten

7e jaars advocaten

1  

Freshfields Bruckhaus Deringer (4.480)

Freshfields Bruckhaus Deringer (6.550)

Freshfields Bruckhaus Deringer (9.400)

2  

Linklaters (4.475)

De Brauw Blackstone Westbroek (6.310)

De Brauw Blackstone Westbroek (9.208)

3  

De Brauw Blackstone Westbroek (4.333)

Linklaters (6.211)

Linklaters (8.564)

4  

Clifford Chance (4.119)

Hogan Lovells (5.871)

Hogan Lovells (8.058)

5

Hogan Lovells (3.990)

Clifford Chance (5.594)

Clifford Chance (7.520)

6  

Simmons & Simmons (3.675)

Dentons (5.401)

Dentons (7.431)

  7  

Houthoff (3.652)

CMS (5.353)

Simmons & Simmons (7.375)

8  

Van Doorne (3.650)

BarentsKrans (5.058)

Houthoff (7.212)

9  

Bird & Bird (3.641)

Simmons & Simmons (5.000)

Lexence (7.157)

10  

Dentons (3.516)

Everheds Sutherland (5.000)

CMS (7.075)

11  

CMS (3.477)

Houthoff (4.960)

Bird & Bird (6.948)

12  

DLA Piper (3.403)

Taylor Wessing (4.902)

BarentsKrans (6.919)

13 

Lexence (3.383)

DLA Piper (4.817)

DLA Piper (6.768)

14  

BarentsKrans (3.367)

Van Doorne (4.800)

Van Doorne (6.650)

15  

Eversheds Sutherland (3.350)

Bird & Bird (4.778)

Kennedy Van der Laan (6.563)

16  

DVDW (3.285)

Van Benthem & Keulen (4.777)

Taylor Wessing (6.515)

17  

Dirkzwager (3.282)

Fort advocaten (4.764)

Dirkzwager (6.410)

18  

HVG Law (3.250)

Lexence (4.712)

Ploum (6.306)

19  

Taylor Wessing (3.205)

Ploum (4.674)

Van Benthem & Keulen (6.261)

20  

Ploum (3.161)

Dirkzwager (4.639)

HVG Law (6.250)

21  

Ten Holter Noordam (3.145)

Ten Holter Noordam (4.610)

Ten Holter Noordam (6.233)

22  

Wijn & Stael (3.037)

Kennedy van der Laan ( 4.568)

Fort advocaten (6.120)

23  

Hekkelman (3.026)

Hekkelman (4.556)

Wijn & Stael (5.951)

24  

Van Benthem & Keulen (3.025)

La Gro Geelkerken (4.515)

LXA The Law Firm (5.900)

25  

La Gro Geelkerken (2.985)

HVG Law (4.500)

DVDW (5.885)

26  

Nysingh (2.978)

DVDW (4.425)

La Gro Geelkerken (5.868)

27  

Boels Zanders (2.962)

Wijn & Stael (4.412)

Hekkelman (5.789)

28  

Trip (2.958)

Van Iersel Luchtman (4.295)

Damsté (5.562)

29  

Fort advocaten (2.954)

Nysingh (4.284)

Van Iersel Luchtman (5.478)

30  

Kennedy Van der Laan (2.943)

KienhuisHoving (4.000)

Nysingh (5.399)

31  

KienhuisHoving (2.900)

LXA The Law Firm (3.950)

Trip (3.250)

32  

LXA The Law Firm (2.900)

Damsté (3.929)

 

33  

Van Iersel Luchtman (2.707)

Trip (3.250)

 

34  

Damsté (2.575)

Boels Zanders (3.234)