WAT DOET EEN GOED PATROON

Artikel 9 van de Stageverordening 2012:

De patroon “verschaft de stagiaire leiding, voorlichting en raad met betrekking tot de praktijkuitoefening in de ruimste zin des woords. Hij schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de introductie van de stagiaire bij en vervolgens aan diens optreden jegens de rechterlijke macht, beroepsgenoten en cliënten. Hij bewaakt de ontwikkeling van de stagiaire op een systematische en structurele wijze. De patroon ziet er op toe dat de stagiaire alle verplichtingen (…) nakomt en de maatregelen die door de algemene raad zijn vastgesteld, opleidingsmaatregelen daaronder bergrepen.”

De Stageverordening geeft een brede taakomschrijving van een patroon. Maar wat mag je als stagiaire in de praktijk concreet van je patroon verwachten?

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een checklist voor best practice van patroons opgesteld (www.advocatenorde.nl/10353/patroons-en-praktijkbegeleiders). Deze checklist is een handreiking voor patroons bij de begeleiding van een stagiaire in de praktijk. Het doel van de checklist is het niveau van de begeleiding te professionaliseren. Het is een instrument voor een patroon om op eenvoudige wijze te inventariseren of hij er alles aan doet om de begeleiding van de stagiaire optimaal te faciliteren.

De checklist kan ook worden gebruikt als discussiestuk voor jou als stagiaire met jouw patroon. Aan de hand van de checklist kun je beoordelen of jouw patroon ten aanzien van jouw stagebegeleiding voldoet aan de algemene eisen die worden gesteld aan patroons.

De onderwerpen die in de checklist naar voren komen zijn:

 1. Het overdragen van de eigen expertise.
 2. De gangbare omgangsvormen.
 3. Het gehanteerde systeem van tijdschrijven en declareren.
 4. De onderwerpen van een intakegesprek.
 5. Dossier- en termijnbeheer.
 6. Wijze van inzetting van het secretariaat.
 7. Mate van betrokkenheid van de stagiaire bij een dossier van patroon.
 8. Ethiek en gedragsregels.
 9. Een leeromgeving creëren. Worden verwachtingen afgestemd; worden duidelijke afspraken gemaakt; krijg je een gevarieerd aanbod van zaken en is er sprake van een vertrouwensbasis?.
 10. Inhoudelijk begeleiding. Observeert jouw patroon je werk en houding; gaat hij mee naar (eerste) zitting(en), is hij aanwezig bij (slecht nieuws)eindgesprekken met cliënt; leest hij de opgestelde processtukken. En geeft jouw patroon feedback?
 11. Toetsing en beoordeling van de stagiaire. Vinden er beoordelings- en/of functioneringsgesprekken plaats en hoe worden deze vastgelegd?
 12. Begeleiden van het leerproces van de stagiaire. Maak je gebruik van een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP); zo ja, worden jouw vorderingen aan de hand van het POP besproken?

In de praktijk kun je de checklist gebruiken door deze zelf in te vullen en deze eveneens door jouw patroon te laten invullen. Vervolgens kun je in een volgend gesprek de twee ingevulde checklisten met elkaar vergelijken en aan de hand van de scores afspraken maken over een voor beiden wenselijke invulling van de stage.

Ieder cohort advocaat-stagiaires begint de beroepsopleiding advocaten (BA) traditiegetrouw met een tweedaags introductieblok in Woudschoten. De Nederlandse Orde van Advocaten nodigt in principe alle patroons of praktijkbegeleiders, wiens advocaat-stagiaire met de BA start, uit voor het side event op de eerste dag van het introductieblok. Doel van deze bijeenkomst is om patroons kennis te laten maken en te informeren over de BA. De patroons en de stagiaires starten gezamenlijk het introductieblok in een plenaire sessie. Hierna volgt een apart onderdeel exclusief voor de patroons of praktijkbegeleiders en vervolgen de stagiaires hun eigen programma. Kortom, een goed begin van voor een goed patroon!