BELANGENBEHARTIGER
VOOR JONGE ADVOCATEN
INTERMEDIAIR
lokale Jonge Balie Verenigingen
Nederlandse Orde van Advocaten
Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue)

Welkom bij de SJBN

Welkom op de website van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

Sinds 1976 is de SJBN de belangenbehartiger voor de jonge advocaten in Nederland. Met de jonge advocaten worden de advocaten tot zeven jaren ervaring bedoeld.

De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op de (jonge) advocaten. Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau diverse inhoudelijke en sociale activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaat-medewerkers en jonge advocaat-ondernemers, zoals de SJBN Advocaat en Ondernemerdag, de SJBN Praktijkmiddag en het SJBN Jonge Balie Congres.

De SJBN inventariseert de ervaringen van advocaat-stagiaires met de Beroepsopleiding Advocaten en is onder meer in gesprek hierover met de NOvA en neemt plaats in de adviescommissie beroepsopleiding. Mocht je jouw ervaringen met de Beroepsopleiding Advocaten willen delen dan kun je contact opnemen met Marjolein Zinkhann, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).

Volg de SJBN op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.

Heb je vragen en/of opmerkingen of heb je interesse in een (toekomstige) functie binnen het SJBN bestuur of de SJBN Jonge Balie Congrescommissie, neem dan contact op met één van de SJBN Bestuursleden.

Afsoun Daoudi,
Voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland

 

Beroepsopleiding

De SJBN is nauw betrokken geweest bij het uitwerken van de nieuwe beroepsopleiding advocaten en heeft momenteel nog steeds nauw contact met de NOvA. Daarnaast heeft de SJBN samen met de jonge balies een best practices opgesteld voor de stage en beroepsopleiding. Portefeuillehouder Opleidingen Marjolein Zinkhann staat graag stagiaires en studenten met vragen te woord (via opleidingen@SJBN.nl)

SJBN steunt Lawyers 4 Lawyers

Voorafgaand aan ieder jaarlijks SJBN Jonge Balie Congres wordt aan alle deelnemers gevraagd of zij een extra bedrag aan Lawyers 4 Lawyers doneren. Met deze bijdrage steunen zij advocaten die worden bedreigd, onderdrukt of voor wie een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening niet vanzelfsprekend is. Ook tijdens het SJBN Jonge Balie Congres 2019 is weer een mooi bedrag voor Lawyers 4 Lawyers opgehaald. SJBN wenst Lawyers 4 Lawyers veel succes met de ondersteuning die zij biedt aan individuele advocaten wereldwijd! Meer informatie? Lawyers for Laywers

SJBN sponsort lokale Jonge Balie Verenigingen

In overleg met het College van Afgevaardigden heeft de SJBN in 2019 besloten de Jonge Balie Cabaretcommissie van Jonge Balie Den Haag, de Zuidelijke Pleitwedstrijden georganiseerd door de Jonge Balie Breda-Middelburg, het eerste lustrum van de samengestelde balies georganiseerd door Jonge Balie Gelderland financieel te ondersteunen.

WIJ WERKEN SAMEN MET

SPONSOREN