Over SJBN

Dé belangenbehartiger voor jonge advocaten

Over SJBN

Dé belangenbehartiger voor jonge advocaten

De stichting

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) behartigt sinds 1976 de belangen van de jonge advocaten in Nederland en treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op (jonge) advocaten. Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaat-medewerkers en jonge advocaat-ondernemers, zoals de SJBN Advocaat en Ondernemerdag, de SJBN Praktijkmiddag en het SJBN Jonge Balie Congres.

De SJBN is de gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten voor zover het de belangen betreft van de jonge advocaten. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de Beroepsopleiding Advocaten, arbeidsrechtelijke aspecten en alle zaken die daarmee samenhangen.

De beroepsopleiding

De SJBN is nauw betrokken geweest bij het uitwerken van de nieuwe beroepsopleiding advocaten en heeft momenteel nog steeds nauw contact met de NOvA. Daarnaast heeft de SJBN samen met de jonge balies een best practices opgesteld voor de stage en beroepsopleiding. Portefeuillehouder Opleidingen Marjolein Zinkhann staat graag stagiaires en studenten met vragen te woord (via opleidingen@SJBN.nl)

Lawyers for Lawyers

Voorafgaand aan ieder jaarlijks SJBN Jonge Balie Congres wordt aan alle deelnemers gevraagd of zij een extra bedrag aan Lawyers 4 Lawyers doneren. Met deze bijdrage steunen zij advocaten die worden bedreigd, onderdrukt of voor wie een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening niet vanzelfsprekend is. Ook tijdens het SJBN Jonge Balie Congres 2019 is weer een mooi bedrag voor Lawyers 4 Lawyers opgehaald. SJBN wenst Lawyers 4 Lawyers veel succes met de ondersteuning die zij biedt aan individuele advocaten wereldwijd! Meer informatie? Lawyers for Laywers

Lokale Jonge Balie

In overleg met het College van Afgevaardigden heeft de SJBN in 2019 besloten de Jonge Balie Cabaretcommissie van Jonge Balie Den Haag, de Zuidelijke Pleitwedstrijden georganiseerd door de Jonge Balie Breda-Middelburg, het eerste lustrum van de samengestelde balies georganiseerd door Jonge Balie Gelderland financieel te ondersteunen.

Vragen over de SJBN?

Heb je vragen en/of opmerkingen of heb je interesse in een (toekomstige) functie binnen het SJBN bestuur of de SJBN Jonge Balie Congrescommissie, neem dan contact op met één van de SJBN Bestuursleden.