Besturendag

Informatie en ervaringen uitwisselen

Besturendag

Uitwisseling van ervaringen

Het doel van de SJBN is om de jonge advocaten van de verschillende lokale Jonge Balies in Nederland met elkaar in contact te brengen. Om die reden komen de lokale Jonge Balies en de SJBN verschillende keren per jaar samen om informatie uit te wisselen en te overleggen over actuele onderwerpen.

Daarnaast organiseert de SJBN in samenwerking met een lokale Jonge Balie ieder jaar de SJBN Besturendag, waarbij de lokale Jonge Balies en de SJBN de gelegenheid krijgen om op een informele manier met elkaar in contact te komen.

Vragen over de besturendag?

Heb je vragen over de SJBN Besturendag? Neem dan contact op met onze Portefeuillehouder Evenementen (evenementen@sjbn.nl).