Informatie voor advocaten

Informatie

Voor advocaat-stagiairs

Voor advocaat-medewerkers

Heb je een vraag?

Voor praktische of inhoudelijke vragen met betrekking tot de Beroepsopleiding Advocatuur verwijzen wij je naar de uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue.

Voor vragen en opmerkingen van algemene aard kun je contact opnemen met onze Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).