BELANGENBEHARTIGER
VOOR JONGE ADVOCATEN
INTERMEDIAIR
lokale Jonge Balie Verenigingen
Nederlandse Orde van Advocaten
Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue)

Welkom bij de SJBN

Welkom op de website van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN).

Sinds 1976 is de SJBN de belangenbehartiger voor de jonge advocaten in Nederland. Met de jonge advocaten worden de advocaten tot zeven jaren ervaring bedoeld.

De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op de (jonge) advocaten. Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau diverse inhoudelijke en sociale activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaat-medewerkers en jonge advocaat-ondernemers, zoals de SJBN Advocaat en Ondernemerdag, de SJBN Praktijkmiddag en het SJBN Jonge Balie Congres.

De SJBN inventariseert de ervaringen van advocaat-stagiaires met de Beroepsopleiding Advocaten door onder meer de ‘klankbordgroepen’ die halfjaarlijks worden samengesteld uit de nieuwe lichtingen van de Beroepsopleiding Advocaten. Mocht je willen deelnemen aan een klankbordgroep, meer informatie willen over de klankbordgroepen of jouw ervaringen met de Beroepsopleiding Advocaten willen delen dan kun je contact opnemen met Margreet Eveleens-van der Zwaag, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft onder de jonge advocaten, doet de SJBN jaarlijks in samenwerking met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir onderzoek naar het welzijn van de jonge advocaten door middel van de SJBN Enquête. Heb je vragen over de SJBN Enquête? Neem dan contact op met Toine van Spanje, PR & Communicatie (pr@sjbn.nl).

Volg de SJBN op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.

Heb je vragen en/of opmerkingen of heb je interesse in een (toekomstige) functie binnen het SJBN bestuur of de SJBN Jonge Balie Congrescommissie, neem dan contact op met één van de SJBN Bestuursleden.

Francis ten Broeke,
Voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland

 

BA2020

De NOvA heeft de contouren geschetst van de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten ("BA2020"). Opvallend element is de toelatingstoets. De plannen van de NOvA voor de invoering van een "bar exam" voor jonge advocaten in spé om toegelaten te worden tot de BA2020 zijn een hot nieuwsitem. Margreet Eveleens-van der Zwaag, Portefeuillehouder Opleidingen, werd door het Advocatenblad, Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio geïnterviewd over de gevolgen van de plannen van de NOvA voor afgestudeerden die graag advocaat willen worden.

 

SJBN steunt Lawyers 4 Lawyers

De SJBN is trots dat dankzij de SJBN Jonge Balie Congrescommissie 2016 de jonge advocaten van Nederland de gelegenheid hebben gekregen om Lawyers 4 Lawyers te steunen en wederom hun betrokkenheid te tonen bij de advocaten die worden bedreigd, onderdrukt of voor wie een vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door andere omstandigheden niet vanzelfsprekend is. De SJBN heeft een bedrag van € 3.000,- aan Lawyers 4 Lawyers gedoneerd. De SJBN wenst Lawyers 4 Lawyers veel succes met de ondersteuning die zij biedt aan individuele advocaten wereldwijd! Meer informatie? Lawyers for Laywers

SJBN sponsort lokale Jonge Balie Verenigingen

In overleg met het College van Afgevaardigden heeft de SJBN besloten de Jonge Balie Cabaretcommissie van Jonge Balie Den Haag, de Landelijke Pleitwedstrijden georganiseerd door de Jonge Balie Midden-Nederland, het JeeBee Dictee georganiseerd door Jonge Balie Gelderland en de Pleitwedstrijden georganiseerd door Jonge Balie 's-Hertogenbosch financieel te ondersteunen. De SJBN heeft in het kader van haar lustrum een sponsorbedrag van totaal € 5.000,- aan de lokale Jonge Balie Verenigingen ter beschikking gesteld.

WIJ WERKEN SAMEN MET

SPONSOREN