De Uitvoeringsorganisatie

Dialogue vormt samen met Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten. De Uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding, inclusief leermiddelen en selectie, opleiding en evaluatie van de docenten. CPO/Dialogue werkt samen met UP Learning, één van de grootste e-learning bedrijven in Nederland.

Heb je vragen of klachten over de organisatie, inhoud van het onderwijs, de leeromgeving en/of docenten, dan kun je contact opnemen met de Uitvoeringsorganisatie (Dialoguebv) of met Marjolein Zinkhann, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).