Meer informatie over:

SJBN Bestuur

College van Afgevaardigden

Raad van Toezicht

Kascommissie

SJBN Jonge Balie Congrescommissie

Besturen van de lokale Jonge Balie verenigingen

Zijn jouw gegevens niet correct? Neem dan contact op met Tamar Bastiaan, Portefeuillehouder PR & Communicatie (pr@sjbn.nl).

Volg de SJBN op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.