De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) behartigt sinds 1976 de belangen van de jonge advocaten in Nederland en treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op (jonge) advocaten. Daarnaast organiseert de SJBN op landelijk niveau activiteiten voor jonge advocaat-stagiaires, jonge advocaat-medewerkers en jonge advocaat-ondernemers, zoals de SJBN Advocaat en Ondernemerdag, de SJBN Praktijkmiddag en het SJBN Jonge Balie Congres.

De SJBN is de gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten voor zover het de belangen betreft van de jonge advocaten. Onderwerp van gesprek zijn onder andere de Beroepsopleiding Advocaten, arbeidsrechtelijke aspecten en alle zaken die daarmee samenhangen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er leeft onder de jonge advocaten, doet de SJBN jaarlijks in samenwerking met arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir onderzoek naar het welzijn van de jonge advocaten door middel van de SJBN Enqûete.

Meer informatie over:

Belangenbehartiging

Mensen

Volg de SJBN op LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter (@JongeBalieNL) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en alle activiteiten.