Vacature nieuwe bestuursleden!

Neem jij binnenkort plaats aan onze boardroom table? 

Binnen het bestuur zijn er 7 portefeuilles, te weten: (i) Voorzitter, (ii) Penningmeester, (iii) Secretaris, (iv) Opleidingen, (v) Evenementen, (vi) Jonge Balie Congres en (vii) PR en Communicatie. Op dit moment is de SJBN op zoek naar meerdere algemene bestuursleden. In onderling overleg zal worden bepaald wie het aankomende bestuursjaar welke portefeuille onder zijn hoede zal nemen.

Wil jij:

- op landelijk en international niveau meepraten over de belangen en het welzijn van jonge advocaten? 

- juridisch inhoudelijke evenementen organiseren ten behoeve van de ontwikkeling van jonge advocaten?

- een groot (juridisch) netwerk opbouwen?

- deel uitmaken van een gezellige en enthousiaste bestuursgroep?

En ben jij:

- (niet langer dan 5 jaar) advocaat?

- niet tevens bestuurslid van een lokale Jonge Balievereniging of lid van een ander orgaan van SJBN?

- enthousiast?

Solliciteer dan direct!

Sollicitatieprocedure

Bestuursleden worden benoemd door het College van Afgevaardigden (bestaande uit de lokale Jonge Balieverenigingen) voor een periode van twee jaar. Bij de voordracht en benoeming wordt rekening gehouden met de geografische spreiding van de bestuursleden.

Vragen over de bestuursfuncties en over de sollicitatieprocedure kun je, bij voorkeur per e-mail, stellen aan Afsoun Daoudi (voorzitter@sjbn.nl).

Jouw sollicitatie met curriculum vitae kan je richten aan Afsoun Daoudi (voorzitter@sjbn.nl).

Na afloop van de sollicitatiegesprekken zullen de geselecteerde kandidaten bericht ontvangen of zij worden voorgedragen aan het College van Afgevaardigden tijdens de eerstvolgende vergadering van het College van Afgevaardigden.

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

Over de SJBN

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) behartigt sinds 1976 de belangen van jonge advocaten.

In de dagelijkse werkzaamheden als bestuurslid is er volop ruimte voor creativiteit en het ontwikkelen van nieuwe ideeën, zowel op lokaal, landelijk als Europees niveau. Zo onderhoudt het bestuur contact met interessante personen binnen en buiten de advocatuur, zoals lokale Dekens en de Landelijk Deken van de NOvA, de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten (CPO en Dialogue), sponsoren van de SJBN en de European Young Bar Association (Europese Jonge Balie). Minimaal eenmaal per maand vindt daarvoor een bestuursvergadering plaats (op dit moment in ofwel Amsterdam ofwel Utrecht). Daarnaast vinden er met regelmaat vergaderingen plaats met het College van Afgevaardigden, waarvan de leden bestaan uit de lokale jonge balies.

Tevens organiseert het bestuur evenementen zoals de Advocaat & Ondernemerdag en de SJBN Praktijkmiddag. Een van onze jaarlijkse hoogtepunten is het SJBN Jonge Balie Congres waar zo'n 800-900 advocaten aan deelnemen. Als bestuurslid ben je zeer nauw betrokken bij de organisatie van het congres en sta je de congrescommissie bij. De congrescommissie bestaat uit zo'n 14-20 jonge enthousiaste advocaten.

Bestuursleden van SJBN zijn doorgaans ook aanwezig op evenementen en borrels van lokale Jonge Balies. Ook is SJBN internationaal actief. SJBN gaat jaarlijks met vrijwel het gehele bestuur naar minimaal één vergadering/congres en gala in het buitenland. De SJBN is namelijk aangesloten bij de Europese Jonge Balie (European Young Bar Association).